Nedan finns en översikt över Himlabacken Skoters ledområde. För att se hela Skellefteå Kommuns skoterleder, gå till Skellefteå Kommuns kartportal (öppnas i ny flik)

Ledanläggning

Lederna anläggs så fort det finns tillräckligt snödjup för att kunna sladda, samt är förenligt med terrängkörningslagen. Den säger:

Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet
1. på barmark,
2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Vi tolkar och anser att det ska finnas minst 20-30cm snö innan det är ok. Ett gott riktmärke är ifall man kan köra skoter i skogsterrängen (längs krafledningar etc.) utan att slå i sten och stubbar.

Ledunderhåll

Följande tabell beskriver vår ambition kring ledunderhållet. Eftersom vi är en ideell förening så bygger all sladdning på frivilligt arbete från ett fåtal individer. Det är därför svårt att alltid hålla det underhåll vi skulle vilja då det ofta kolliderar med arbete, barn och andra åtaganden. Som vanligt mottages åsikter/synpunkter och hjälp tacksamt!. Hör av er till styrelsen[at]himlabackenskoter.se, direkt till nån av styrelsemedlemmarna eller på årsmötet!

KategoriSladdasKommentar
Huvudleder1-2 ggr/veckaSträckan över Falmarksträsket sladdas endast i undantagsfall.
Anslutningsleder0,5-1 ggr/vecka
Leden mellan Sjön och Holmsvattnet sladdas för närvarande inte då vi inte har en fungerande vägövergång.
UtflyktsmålI mån av tid

För att göra mest medlemsnytta (dvs. hushålla med klubbens kassa) så gör vi ibland undantag från dessa intervall. Det kan vara:

  • Kommande snöfall
  • Ihållande snöfall
  • Blidväder
  • Kyla (kallare än -20C)

I dessa fall avvaktar vi ett väderomslag innan vi återupptar ledunderhållet.